Begeleiding van een re-integratie-expert om langdurig verzuim te voorkomen

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen hun werkzaamheden binnen twee weken weer hervatten. Helaas komt het ook veelvuldig voor dat zieke medewerkers voor langere tijd uit de roulatie blijven. Als die situatie zich voordoet, horen de werkgever en de medewerker aan een effectief re-integratietraject te werken. Er zijn twee manieren om de werknemer naar werk te laten terugkeren. Bij eerste spoor re-integratie gaat die – eventueel in een nieuwe of aangepaste functie – aan de slag bij zijn huidige werkgever. In het geval van tweede spoor re-integratie krijgt de medewerker een passende nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. 

 

Vraag jij je af of je wel de juiste re-integratie-adviezen krijgt en of je de juiste stappen zet? Of heb je als werkgever vraagtekens over het verloop van de re-integratie? Externe begeleiding van een re-integratie expert biedt uitkomst.

 

Informatie en begeleiding 

Soms kunnen er rondom re-integratietrajecten conflicten ontstaan, zoals onenigheid over het aantal re-integratie-uren. Ook onduidelijkheden over de precieze betekenis van de term passende werkzaamheden is aan de orde van de dag. In sommige situaties zijn er meningsverschillen over het functioneren. Het komt ook voor dat werkgevers graag van de zieke medewerker af willen en er een dubbele agenda op nahouden. Hoe het ook zij, doe je er als werkgever goed aan om je goed te laten informeren en begeleiden. Op die manier ben je goed voorbereid als er toch een conflict ontstaat en voorkom je juridische geschillen. 

 

Helpende factoren 

Dreigen er binnen jouw organisatie problemen met het re-integratietraject te ontstaan? Natuurlijk wil je voorkomen dat de kwestie uitdraait op een slepend juridisch proces. Daarom is het cruciaal om onzekerheden en onduidelijkheden samen te bespreken en te proberen op zo goed mogelijke voet te blijven met de werknemer. Proberen elkaars belangen te begrijpen en elkaar te respecteren, is daarbij een helpende factor. Een re-integratie-expert kan je bijstaan in dit proces. Deze adviseur is gespecialiseerd in re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. 

 

Ongewenste omgangsvormen 

Er zijn nog meer situaties waarbij je een expert van een re-integratiebureau kunt inschakelen. Bij ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kun je bijvoorbeeld een externe vertrouwenspersoon raadplegen. Hoewel elke werkomgeving een veilige omgeving hoort te zijn, komt het helaas vaak voor dat de integriteit op de werkvloer wordt geschaad door ongewenste omgangsvormen. Ongewenst gedrag kan leiden tot (langdurige) uitval en valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag kun je na een incident laten opvangen en begeleiden door een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon. Werknemers die zich gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd voelen zijn hierbij gebaat. De externe vertrouwenspersoon zoekt samen met de slachtoffers van ongewenste omgangsvormen naar constructieve oplossingen en helpt hen in een gegarandeerd vertrouwelijke setting.

No Comments

Leave a Comment