Bestrijdt eenzaamheid, zorg dat ouderen langer mobiel blijven

Bestrijdt eenzaamheid

Mobiliteit bevordert gezond ouder worden omdat het verband houdt met de fundamentele menselijke behoefte aan fysieke beweging. Door in beweging te zijn blijven de senioren actief in de maatschappij. Een fundament waarmee de eenzaamheid van ouderen bestreden kan worden. Het probleem is vaak dat die deelname aan de samenleving moeilijker wordt omdat de mobiliteit afneemt. Hoe is dit tegen te gaan?

Naarmate de mobiliteit afneemt door het ouder worden en de meest complexe en veeleisende taken worden als eerste beïnvloed. Soms kunnen mensen goed omgaan met afnemende functionele capaciteit door veranderingen aan te brengen in hun manier van leven of de frequentie van het uitvoeren van deze taken. Vanuit fysiologisch oogpunt is lopen en fietsen een geïntegreerd resultaat van het functioneren van het lichaam en de neurale systemen. Studies hebben aangetoond dat interventies gericht op het vergroten van de spierkracht ook de mobiliteit zullen verbeteren.

ZORG DAT HET FYSIEKE VERMOGEN ZOLANG MOGELIJK GEHANDHAAFD BLIJFT

Lichamelijke en een educatieve interventie gericht op het verhogen van de fysieke activiteit, kan dus een achteruitgang van de mobiliteit onder ouderen voorkomen. Zintuiglijke gebreken, zoals een slecht gezichtsvermogen en gehoor, kunnen het risico op mobiliteitsverlies vergroten. Gelukkig zijn hier allerlei hulpmiddelen voor om deze gebreken op te vangen. Verder dienen gemeenschappen de toegankelijkheid van omgevingen te bevorderen. Met een aantal kleine aanpassingen zijn veel ruimtes een stuk makkelijker bereikbaar. Het zijn deze ingrepen die ervoor zouden kunnen zorgen dat ouderen minder snel vereenzamen. Dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem lijkt te worden is er een centrum opgericht waar men meer informatie kan inwinnen over dit onderwerp,

LAAT ZE DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN BUITEN DE DEUR

De meeste mensen wensen dat ze een lang, productief en autonoom leven kunnen leiden zonder invaliditeit. Echter, op oudere leeftijd nemen voortschrijdende ziekten en de daaruit voortvloeiende beperkingen en functionele beperkingen het risico op mobiliteitsverlies toe, wat mogelijk resulteert in een situatie waarin de persoon vrijwel thuis wordt opgesloten. Deelname aan zinvolle activiteiten en dagelijkse boodschappen doen, die beide belangrijke elementen zijn voor de tevredenheid van het leven, vereisen de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Fysieke activiteit in de buitenlucht, met name wandelen en fietsen, speelt een sleutelrol bij het handhaven van functionele onafhankelijkheid op oudere leeftijd.

Ook het deelnemen aan activiteiten – zoals we eerder schreven eerder in ons artikel over jouis.nl – kan een positieve uitwerking hebben op de fysieke welgesteldheid.

Omdat de bevolking wereldwijd vergrijst, is er een toenemende behoefte aan kennis en onderbouwd beleid om de onafhankelijkheid van ouderen te bevorderen en om de duurzaamheid van samenlevingen te waarborgen. Het begrijpen van verschillende factoren die van invloed zijn op de mobiliteit buitenshuis bij oudere volwassenen. Platformen als Jouis helpen bij het plannen van toegankelijke en veilige omgevingen voor ouderen om zich buitenshuis te verplaatsen en zo de ontwikkeling van handicaps te voorkomen.

MOBILITEIT VERGROOT DE LEVENSVREUGDE

Mobiliteit is dus een belangrijk onderdeel van het welzijn van senioren. Bij deze mobiliteit ligt de focus al snel op lopen, maar ook veel oude mensen zouden zich ook nog goed kunnen verplaatsen op een veilige duofiets bijvoorbeeld. De fietsen hebben een lage instap en zijn stabiel. Hierdoor zijn de ouderen volwassen zelf in staat om bezoekjes te plegen of boodschappen te doen. Door het vergoten van de mogelijkheden voor ouderen om buitenshuis actief te zijn hebben we een effectief gereedschap tegen de vereenzaming. En misschien ook wel tegen de oplopende kostenposten in de zorg door de toenemende vergrijzing.

No Comments

Leave a Comment