Het leven op de boerderij

Het boerenleven wordt in de media erg geromantiseerd. Natuurlijk is het leven op het land en veel buiten zijn fantastisch, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er moet keihard gewerkt worden om geld binnen te krijgen. Het werk houdt ook nooit op, het gaat 24 uur per dag en zeven dagen in de week door. Wat zijn nou veel voorkomende werkzaamheden op een boerderij? Dat is natuurlijk afhankelijk of je aan akkerbouw, tuinbouw of veeteelt doet. In dit artikel worden enkele werkzaamheden van boeren uiteengezet.

Landbouw

Er zijn verschillende soorten boerderijen die te maken hebben met landbouw. Wanneer je gewassen als aardappels of maïs verbouwt, doe je aan landbouw. Daarnaast vallen de fruittelers en bloementelers ook onder landbouw. Boeren die landbouw bedrijven, zijn veel op de akkers te vinden. Vaak wordt hier gewerkt met grote machines. Met die machines worden gewassen gezaaid, bespoten en geoogst, afhankelijk van de tijd van het jaar. Elk jaar bestaat ongeveer uit dezelfde cirkel van werkzaamheden. Nadat de gewassen genoeg gegroeid zijn, worden deze geoogst en gaan deze de markt op voor de verkoop.

Veeteelt

Naast landbouw wordt er in Nederland, maar ook wereldwijd, veel aan veeteelt gedaan. Onder veeteelt verstaat men het houden van koeien, kippen, schapen, geiten, rendieren of paarden. Eigenlijk valt het houden van welke diersoort dan ook onder veeteelt. Deze dieren worden gehouden voor hun vlees, melk, eieren en huid. Het bedrijven van veeteelt vergt veel tijd, omdat de dieren dag en nacht verzorging nodig hebben. Als je je dieren niet goed verzorgt, heeft dat invloed op wat ze uiteindelijk opleveren. Zo moeten koeien zeker twee keer per dag gemolken worden. Vroeger werd dat met de hand gedaan en was het een tijdrovende klus. Tegenwoordig zijn daar allerlei melkmachines voor die de boer kan gebruiken. De koe hoeft dan alleen maar aangesloten te worden op de melkmachine, en de machine doet de rest van het werk. De boer heeft zijn handen dan vrij om andere werkzaamheden te doen.

Zoals je ziet heeft een boer zijn handen vol aan zijn werk, elke dag het hele jaar door. Het werk stopt nooit. Daarom moet je wel echt gepassioneerd zijn voor het vak, als je kiest om boer te worden.

No Comments

Leave a Comment