Het verbeteren van lessen

Leraar zijn is geen gemakkelijke job. Het verlangt veel inzet en energie. Je hebt ook veel verantwoordelijkheid. Je onderwijst de toekomst. Dat kost veel energie. Wat als ik je zou vertellen dat het je helemaal niet zoveel energie moet kosten? Er zijn namelijk manieren die op het verbeteren van lessen focussen. Hiermee zal het voor jou leuker worden en minder energiekosten en het is ook nog goed voor je leerlingen.
Eigenaarschap leerlingen
Eigenaarschap aan de leerlingen geven, je hebt het goed gehoord. Je beleeft het waarschijnlijk vaak zelf in je alledaagse leven, je bent veel gemotiveerder als je zelf mee mag beslissen. Waarom zou het zo dus ook niet bij leerlingen zijn? Als je de mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerprocess vergroot, zullen ze actiever meedoen in de les. Leerlingen gaan niet alleen actiever meewerken, hun leerprestaties gaan hierdoor ook verbeteren.
Drie tips om de eigenaarschap te verhogen
Om de eigenaarschap van je leerlingen te verhogen is het handig om een verbeterbord in de les te introduceren. Hier kunnen zij hun doelen etc. opschrijven en bijhouden. Dit bord hebben zij constant in de les en kunnen zo actief aan hun doelen werken. Verder kun je meer feedback van je leerlingen vragen tijdens de les. Zo gaan ze actiever in de les meespelen.
De laatste tip is om een leerlingarena te introduceren. Hier gaan enkele leraren met enkele leerlingen praten. De leerlingen moeten liefst verspreid zijn over meerdere klassen. De leraren bereiden vragen voor, die ze aan de leerlingen willen stellen. Vervolgens gaan de leerlingen praten en de leraren luisteren. Hierna gaan de leraren reflecteren. Hieruit kunnen ze nieuwe doelen en acties vormen die ze met de leerlingen gaan halen

No Comments

Leave a Comment