Hoe kan de incassoprocedure verlopen?

Als je een gerechtsdeurwaarder inschakelen gaat of er met één te maken krijgt. Dan is het belangrijk om te weten hoe de incassoprocedure kan verlopen. Elk nieuw incassotraject bestaat uit twee fasen: de voor-gerechtelijke procedure en de na-gerechtelijke procedure. In de onderstaande blog worden beide uitgelegd.  

Fase 1: Voor-gerechtelijke procedure  

De voor-gerechtelijke procedure bestaat uit incasso-acties zoals het sturen van aanmaningen en vorderingen naar de debiteur. Dit zijn dezelfde werkzaamheden als dat een incassobureau doet. Een incassobureau mag alleen de voor-gerechtelijke procedure doen. En vaak is dit genoeg, want na een aantal aanmaningen zal de debiteur in de meeste gevallen toch betalen. Maar als de klant weigert te betalen dan zal het incassoproces moeten worden overgedragen aan de deurwaarder. Deze hebben bevoegdheid om de na-gerechtelijke procedure te doen.  

 

Fase 2: Na-gerechtelijke procedure 

In deze fase gaat de gerechtsdeurwaarder eerst een rechtszaak aanspannen tegen de schuldenaar.  

Onbetwiste claim  

Een onbetwiste claim is een claim die niet voor de rechtbank is verdedigd. Dit betekend dat de debiteur niet heeft aangegeven waarom hij niet heeft betaald. Onbetwiste vorderingen worden eigenlijk altijd volledig door de rechtbank toegewezen. Dit betekent dat de debiteur het volledige aangeklaagde bedrag schuldig is.  

Betwiste claim  

Een betwiste claim is een claim die is verdedigd. Deze bescherming kan pas tijdens de proef bekend worden. De debiteur geeft dus redenen waarom hij niet heeft betaald. Het is niet zeker dat de betwiste vorderingen door de rechtbank zullen worden toegewezen. Het hangt af van de juridische weerlegging van de claim. In de meeste gevallen wordt het volledige bedrag of een groot deel daarvan als dwangsom toegewezen aan de debiteur. Deze dwangsom mag de gerechtsdeurwaarder gaan afdwingen indien de debiteur niet betaald. Vaak komt het niet tot zo ver in de incassoprocedure, want vaak betaalt de debiteur het bedrag wat door de rechter is besloten. 

No Comments

Leave a Comment