Is de deeleconomie een antwoordt op de problemen in de zorg?

Als we terugkijken op het jaar 2019 dan kunnen we wel zeggen dat het jaar van de protesten is geweest. De leraren, de bouw, allemaal lieten ze duidelijk van zich horen. De werkdruk, de lage salariëring en bezuinigingen zorgde voor deze ophef. Ook in de zorg was het raak. Artsen en verplegers stonden op de barricade om naast de werkdruk aandacht te vragen voor agressie tegen ambulance personeel en het afschaffen van de Big wet.

De Big wet is omstreden omdat intern opgeleide MBO verpleegkundigen weer verplicht zouden zijn om terug te moeten naar school. De wet ligt nu dan ook van tafel. Hoe de ontwikkelingen hiervoor nu verder gaan kun je hier lezen. 

 Dit is echter niet het punt waar wij ons in dit artikel op willen richten. Nee ons gaat nu even om de  twee andere hete hangijzers in de zorg, de agressie en de werkdruk. Als oplossing dragen we hiervoor de deeleconomie aan. 

Kan deeleconomie helpen de agressie te verminderen in de zorg?

Je zou een dergelijke stelling niet snel verwachten als oplossing voor het probleem van toenemende agressie. Toch zien we het als een mogelijkheid om dit obstakel aan te pakken. Want als je bekijkt wat er aan de grondslag ligt van die agressiviteit dan hebben we wellicht een van de kwade bronnen te pakken. Er zijn aanhoudende personeelstekorten, overwerkte zorgverstrekkers en ook nog eens de ellenlange wachtlijsten.

Dit levert spanningen op bij zowel de zorgverleners als de patiënten. Beide partijen raken overprikkelt. Door creativiteit zouden we hierop kunnen anticiperen. Een van die vormen van creativiteit is de deeleconomie. Kunde en kennis wordt gedeeld. In sommige zorgcentra zien we dit al gebeuren. Door het verdelen kan er ook sneller geschakeld worden tussen arts en patiënt. Wat ten goede zou kunnen komen van de wachtlijsten en de werkdruk. Gedeelde smart is halve smart zeg maar. Neem een duur apparaat als een MRI-scanner.  Zowel ziekenhuispersoneel als huisartsen gebruiken collectief een dure scanner als die van de MRI. Dit neemt spanningen weg bij wachtlijsten. Dat niet alleen, ook de ROI van de MRI wordt over een grotere groep zorginstellingen gedragen, wat dan weer een financiële druk wegneemt. 

Ellenlange wachtlijsten, aanhoudende personeelstekorten, overwerkte zorgverstrekkers. De zorgsector is in crisis, en ja, er is veel extra geld nodig. Maar met dat klassieke recept alleen blijft de zorg van crisis naar crisis strompelen. Het is hoog tijd voor innovatie en creativiteit.

Kan de deeleconomie via consumenten zorgen voor ontlasting in de zorg?

Ook de consument zelf kan wat doen aan het verlagen van de druk in de zorg. Want dat is het tweede punt die we tegen het licht willen houden. Zorgmiddelen zijn over het algemeen veel te duur om zelf aan te schaffen. Echter via de deeleconomie komen die hulpmiddelen binnen het bereik van de consument te liggen. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een traplift of aan de gratis rolstoel via Medipoint.  Het zijn zaken die een consument zelf kan regelen en betaalbaar kan maken. Bovendien gaan producten via de deeleconomie van hand tot hand, wat de efficiëntie van de producten een stuk groter maakt. 

Zoals we al aangaven zou de deeleconomie een antwoord kunnen zijn op de toenemende druk in de zorg. Laten we dan ook hopen dat dit dan ook echt zo is!

No Comments

Leave a Comment