Tips om uw marketing succesvoller in te zetten

Er is helaas geen standaard antwoord op de vraag “Hoe zet u een product of dienst succesvol in de markt?” Er zijn wel uitgangspunten die houvast bieden. In dit artikel leest u tips die u helpen met het succesvoller inzetten van uw marketing.

Welk probleem lost u op?

Een cruciale vraag die u moet stellen  bij het opstellen van een marketingplan: voor welk probleem van mijn klant is mijn product of dienst een oplossing? Als u dat niet weet, weet u ook niet op wat voor manier uw aanbod interessant kan zijn. Bedrijven besteden veel tijd aan het communiceren van de voordelen van hun product of dienst, maar als de klant het gevoel heeft dat zijn situatie in orde is, is een voordeel niet interessant.

Kijk naar basismotivaties

Als u het probleem heeft gedefinieerd dat u oplost, kijkt u naar basismotivaties van mensen. Wat zet ze aan tot handelen? De hoop op meer snelheid, status, rijkdom of veiligheid. Appelleert hieraan, daarmee zet u de klant aan tot actie.

Nieuw idee of bestaande markt?

Lanceert u een totaal nieuw idee of concept? Dan is het zaak klanten duidelijk te maken wat ze eraan hebben: welke resultaten kunnen ze ermee boeken? Op een bestaande markt werkt het anders. Mensen weten dan wel waarom ze een product of dienst moeten gebruiken. Het gaat er dan om ze ervan te overtuigen dat ze beter kunnen overstappen.

Formuleer een heldere boodschap

Beschrijf in maximaal tien woorden hoe uw klanten er beter van worden als ze uw product of dienst kopen. Het gaat erom dat u hiermee direct de aandacht van de (potentiële) klant heeft. U bent immers niet de enige speler op de markt.

Kies de juiste media

Wat is de beste manier om uw boodschap te verspreiden? Probeer te achterhalen welke informatiebronnen uw doelgroep gebruikt en kies hieruit de beste externe communicatiemiddelen passend voor uw product/bedrijf. Vakbladen, beurzen? Social media kunnen ook een goed middel zijn om uw bedrijf op de kaart te zetten. Maar denk ook verder aan nieuwe communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld een Media Hologram om uw product te promoten.

Vis in de juiste vijver

Marketing experts zeggen dat de keuze van de juiste doelgroep zo’n 60 procent van het succes bepaalt. Welke klanten kunt u het beste met welk aanbod benaderen?

Breng in kaart wie uw goede klanten zijn: wanneer hebben ze voor het laatst iets gekocht, hoe vaak kopen ze bij u en hoeveel geven ze uit?

Maak uw belofte waar

Klanten kopen in feite geen product of dienst, maar een belofte. Met wat u aanbiedt, belooft u hun probleem op te lossen. Is uw bedrijf in staat om die belofte waar te maken? Denk aan voldoende productiecapaciteit als de vraag toeneemt, het oplossen van klachten en het bieden van service. Weten uw mensen wat er van ze wordt verwacht?

Wat is uw belofte waard?

De hoogte van de prijs die u kunt vragen voor uw product of dienst is afhankelijk van meerdere factoren. Uiteraard de kostprijs en de mate van concurrentie, maar de belangrijkste factor is toch wel de waardeperceptie die de klant heeft van uw aanbod.

Als het u lukt om de klant ervan te overtuigen dat het de investering meer dan waard is, kunt u er ook een hoger prijskaartje aan hangen.

 

About

No Comments

Leave a Comment