Wat is het favoriete schoolvak van jouw kind?

Ieder kind is anders, en dat betekent dat ieder kind ook zo zijn of haar favoriete vak op school heeft. En dat zijn lang niet altijd de vakken als wiskunde of taal, er worden nog veel meer leuke vakken gegeven op school.

Het favoriete vak op de basisschool

Op de basisschool, zeker in de lagere klassen, denken kinderen nog niet zo in vakken. Als de juf of meester zegt dat ze gaan lezen, dan gaan ze lezen. Worden de rekenboekjes erbij gepakt? Dan is het tijd om te gaan rekenen.

Naarmate de jaren vorderen zien zij steeds meer in dat al die verschillende activiteiten die zij verspreid over de dag ondernemen een doel hebben, en dat dit allemaal verschillende vakken zijn. Dit is vaak ook het moment waarop zij aan gaan geven dat zij het ene vak niet zo leuk vinden, en het andere juist wel. Vaak hangt dit samen met welke vakken een kind het best liggen: heeft het veel moeite met rekenen, dan zal dit niet snel het favoriete vak worden. 

Ook vakken als knutselen, gymles of muziek zijn bij veel kinderen favoriet. Zeker kinderen die liever actief bezig zijn, de doeners, geven vaak de voorkeur aan dit soort activiteiten.

Het favoriete vak op de middelbare school

Eenmaal op de middelbare school wordt een kind opeens geconfronteerd met tal van nieuwe vakken. Er worden opeens verschillende talen geleerd, maar ook vakken als natuurkunde, scheikunde, economie en aardrijkskunde doen hun intrede. Meer dan ooit gaan kinderen ontdekken welke vakken bij hen passen, en welke zij liever zo snel mogelijk laten vallen. Geen probleem, de eerste jaren op de middelbare school zijn bedoeld om algemene kennis op te doen en te ontdekken welke vakken en beroepen in de toekomst het best zouden passen. Hier kom je alleen maar achter door eerlijk te kijken naar welke vakken je leuk of makkelijk vindt, en welke je totaal niet liggen.

Naast de echte ‘leervakken’ worden er op de middelbare school nog meer lessen gegeven, die een bepaald aantal jaren verplicht zijn. Muziek bijvoorbeeld, een vak waar later ook examen in gedaan kan worden. Ook de gymlessen op school zijn bekend, en bij veel kinderen favoriet. In de bovenbouw komt daar het vak CKV bij, een vak dat kinderen meer bijbrengt over cultuur en kunst. Veel scholen maken voor dit vak zo nu en dan gebruik van een CKV workshop, zodat zij hun leerlingen kunnen laten kennismaken met verschillende vormen van kunst. Er is een groot aanbod workshops middelbare scholen, die vaak ook bij de leerlingen erg in de smaak vallen. Een fijne afwisseling op het normale lesprogramma!

No Comments

Leave a Comment