Wat zijn de symptomen van de veteranenziekte?

Als je bang bent besmet te raken met de legionellabacterie, moet je preventie tegen Legionella zoeken. Deze bacteriën zijn de oorzaak van een ernstige longontsteking die bekend staat als de veteranenziekte. Deze longontsteking wordt veroorzaakt als je de lucht inademt die de bacteriën bevat. Deze bacteriën kunnen ook een mildere ziekte veroorzaken die Pontiac-koorts heet. Deze ziekte lijkt op griep. De veteranenziekte kan behandeld worden door antibiotica te consumeren. Sommige mensen hebben echter ook na de behandeling nog last van de symptomen. Het betekent dat de veteranenziekte langdurige ziekte kan veroorzaken. Wat zijn dan de symptomen van deze ziekte? Hier is de uitleg over de symptomen van de veteranenziekte.

Veelvoorkomende symptomen van de veteranenziekte

Omdat de veteranenziekte nogal gevaarlijk is, moet je preventieve actie ondernemen. Een van die acties is je watersysteem onderhouden met de hulp van Holland Building. Je kunt de symptomen 2 tot 10 dagen na je besmetting voelen. De eerste verschijnselen die je kunt voelen zijn koorts, hoofdpijn en spierpijn. Op de derde dag van de besmetting kun je ernstiger symptomen krijgen zoals hoest, kortademigheid en pijn op de borst. Andere symptomen waarmee je te maken kunt krijgen zijn maag-darmproblemen, diarree, en verwardheid. Deze ziekte tast je longen aan. Bij sommige mensen kan deze ziekte echter ook infectie in het hart veroorzaken. Bovendien veroorzaakt de pontiac-koorts mildere symptomen zoals hoofdpijn, koorts, en spierpijn. Gelukkig infecteert pontiac-koorts je longen niet.

De risicofactoren en complicaties van de veteranenziekte

Als je immuunsysteem sterk is, zul je niet snel door legionella besmet raken. Sommige mensen kunnen echter een groter risico lopen. Zo kan bijvoorbeeld een roker een ernstiger longinfectie krijgen. Bovendien kunnen mensen met een zwak immuunsysteem, zoals mensen met HIV of AIDS, ook gemakkelijk besmet worden. Ook kunnen mensen met een chronische longziekte aan ernstiger symptomen lijden. De veteranenziekte kan tot verschillende complicaties leiden. Ze kan bijvoorbeeld ademhalingsstoornissen veroorzaken. Dat komt doordat je longen niet genoeg zuurstof voor je lichaam kunnen leveren. Vervolgens kan het ook septische shock en acuut nierfalen veroorzaken. Omdat deze ziekte je longen kan beschadigen, moet je aan preventie doen door het watersysteem in je huis te onderhouden.

No Comments

Leave a Comment