Zijn er speciale technieken om stotteren te behandelen?

Stotteren, iets wat veel mensen in Nederland en over de hele wereld doen. Sommige mensen hebben er geen last van, maar andere vinden het zeer vervelend. Bij kinderen kan het al helemaal lastig zijn, omdat ze hier soms mee gepest kunnen worden. Stotteren komt vaak voor als het niet goed uit kunenn spreken van bepaalde woorden. Dit verschilt per persoon: bij de ene gaat het om enkele woorden en een ander heeft moeite met het uitspreken van veel woorden. Voor mensen die veel last van stotteren ondervinden, is het mogelijk om hiervoor in stottertherapie te gaan. Dit is niet altijd nodig, omdat sommige met bepaalde technieken het stotteren kunnen verminderen. In dit artikel gaan we hier uitgebreid op in, zodat je er meer over te weten komt.

Waarom kiezen voor stottertherapie?

De meeste mensen die stotteren hebben hun eigen technieken om het stotteren onder controle te houden. Hiermee zorgen ze ervoor dat ze minder stotteren en de technieken werken over het algemeen goed. Voor mensen die buitengewoon veel stotteren, zijn deze technieken niet toereikend.  Deze mensen kiezen vaak voor stottertherapie, omdat ze zo beter om kunnen gaan met het stotteren. Vooral in stressvolle situaties en belangrijke gesprekken komt het stotteren veel voor. Mensen schamen zich hiervoor en willen dit verhelpen door middel van stottertherapie.

Over stottertherapie

Stottertherapie is een speciale vorm van logopedie en is gericht op het gedrag wat te maken heeft met spraakproblemen, zoals stotteren. Om het stotteren enigszins te verhelpen, zijn er extra vaardigheden nodig. In sommige gevallen kan het stotteren niet verholpen worden en kan degene die stottert, ondersteund worden met bepaalde technieken. Stottertherapeuten

hebben naast kennis over stotteren, ook inzicht in psychologische principes. Doordat stotteren nauw verbonden is met emoties en sociaal gedrag, leer je omgaan met negatieve gedachten en emoties rondom het stotteren. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat stotteren vooral voorkomt in stressvolle situaties. Tijdens de therapie leer je om te gaan met deze spannende gebeurtenissen. En als laatste leer je hoe je goed kunt omgaan met stotteren. Zo leer je speciale technieken om wijzigingen in je spreken stabiel te houden en hoe je bij jezelf ingrijpt wanneer je toch gaat stotteren.

Storytelling

Veel mensen die stotteren hebben baat bij storytelling tips. Bij storytelling breng je een boodschap over in vorm van een verhaal. Daarnaast kan het handig zijn om meer te weten te komen over storytelling. Het is namelijk een effectieve manier om jouw boodschap over te brengen aan iemand. Het is de beste manier om een visie, boodschap of andere informatie over te brengen. Door personen en situaties te herkennen, krijg je meer rust. Deze tool wordt ook geregeld door copywriters gebruikt. Deze techniek is zo effectief, omdat het brein van de mens denkt in verhalen en scénes. Doordat je een verhaal verteld aan iemand, is de kans ook groter dat een bepaalde boodschap bij de ander overkomt. Ideaal, toch? 

No Comments

Leave a Comment