De voordelen van een groendak.

buiten

Bij personen die oog hebben voor de natuur is een groendak populair aan het worden. Ook bedrijven en gemeenten besteden steeds meer aandacht aan een ecologische bedrijfsvoering. Een groendak heeft veel voordelen vergeleken met de traditionele daken met bijvoorbeeld dakpannen. Een groendak wordt voorzien van bijvoorbeeld grassen, vetplanten, kruiden, heide of duinplanten. Worden deze daken ook nog voorzien van zonnepanelen dan kunnen ze extra voor de energie van de woning zorgen. Daarom spreken we bij dit soort daken over energiedaken. Wanneer je in de stad woont krijg je door het aanleggen van een groendak een groene stadswoning.

Aanleggen van een groendak

Wanneer we een groendak, voorzien van mossen, willen aanleggen op een schuin dak mag de hellingsgraad niet hoger zijn dan 45 graden. Boven de 35 graden moeten er speciale maatregelen genomen worden om de lagen, die op het dak worden aangebracht, op hun plaats blijven. Op een schuindak is het niet nodig om er een drainagelaag op aan te brengen. Het water wordt door de schuinte van het dak op een natuurlijke manier afgevoerd. In de praktijk kunnen we spreken over twee verschillende groendaken namelijk de intensieve en de extensieve.

De intensieve groendaken

Wanneer we een dak hebben met een kleine hellingshoek kan er een daktuin op worden aangelegd. Een daktuin kan worden voorzien van bomen, struiken, grassen en kruiden. Wanneer we een dergelijke tuin op het dak aan willen aanbrengen, is het belangrijk dat daar met de bouw van het dak rekening mee wordt gehouden. De dakconstructie moet stevig genoeg zijn. Een daktuin heeft een groot gewicht. Daarbij kun je denken aan 200 kilogram per vierkante meter. Een daktuin kan worden gebruikt als een gewone tuin, maar vergt veel onderhoud. De hellingshoek mag niet groter zijn dan 4 graden en de laagdikte moet minimaal 20 cm zijn. Voor het aanleggen van een daktuin moet je een vergunning hebben waarbij een controle op de draagkracht een vereiste is. Op een intensief groendak kun je zelfs een tuinhuisje in de tuin plaatsen.

De extensieve groendaken

Dit type dak wordt voorzien van mossen, vetplanten en kruiden. Het onderhoud is minimaal. Het groendak is niet beloopbaar. Het is goedkoper dan een intensief groendak. Een extensief groendak is veel gemakkelijker aan te leggen dan een intensief groendak. Een vergunning voor de aanleg is niet nodig, wel moet een controle worden uitgevoerd op de draagkracht.

De voordelen van een groendak

De isolerende werking van een groendak is goed. Het houdt tijdens de warme zomermaanden de warmte buiten en tijdens de wintermaanden de warmte binnen. Ook heeft een groendak een natuurlijke uitstraling, omdat het zal meekleuren met de jaargetijden. Groendaken dragen bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot zodat, wanneer er veel groendaken in de stad komen, dat zeker zal meehelpen aan de verbetering van het milieu. De luchtkwaliteit wordt verbeterd door het filteren van het fijnstof. Omdat regenwater goed wordt geabsorbeerd, is dat goed voor de belasting van het riool.

 

 

No Comments

Leave a Comment