Welke stappen komen kijken bij het maken van een animatie?

Steeds meer bedrijven werken met animaties. Doordat een animatie getekend is, kunnen processen speelser en makkelijker worden uitgelegd dan met een daadwerkelijke video. Animaties worden over het algemeen gebruikt door bedrijven die de afnemers voorzien in een product of dienst. Door middel van de animatie probeert de onderneming op een toegankelijke manier duidelijk te maken hoe het product of dienst gecreëerd wordt. De plaatsing van de animatie op de website zal ervoor zorgen dat de afnemer het product of de dienst beter begrijpt. Het beter begrijpen gaat hand in hand met het eerder willen afnemen van een product of dienst. Een goede animatie op uw site kan er dus voor zorgen dat u meer zal verkopen!

Stap 1: Wat wil ik animeren?

De eerste stap in het animatie proces is het creëren van een idee. U dient van tevoren duidelijk te bepalen wat u wel en wat u niet in de animatie wilt verwerken. Het is raadzaam om de animatie zo beschrijvend mogelijk te maken zodat (potentiële) klanten een helder beeld krijgen bij de processen.

Stap 2: Het idee van de animatie uitwerken

Het idee van de animatie wordt uitgewerkt tot een storyboard. Hierin worden de verschillende stappen van de animatie uitgewerkt tot een kloppend geheel. Het is raadzaam om een derde partij hierbij te betrekken. Zo krijgt u een beeld bij de vragen en onduidelijkheden die een derde persoon krijgt bij uw bedrijfsproces.

Stap 3: Van idee tot animatie

Als het hele idee achter de animatie is uitgewerkt, kunt u overgaan tot productie! Het is absoluut aan te raden om dit door een professional te doen. U kunt dit intern door een designer laten doen, of extern door een animatiebedrijf.

Stap 4: De animatie delen en de resultaten meten

Als de animatie volledig klaar en naar wens is kan deze verspreid worden. Hoe breder u de animatie verspreid, hoe meer meetresultaten u ook in kunt zien na afloop! U kunt de resultaten meten middels kliks, views en in groei van sales!

No Comments

Leave a Comment