De kracht van dagbehandeling, avondbehandeling en nazorg bij verslaving

Verslaving is meestal een chronische, langdurende aandoening en het is moeilijk om daarvan af te komen. Als je merkt dat een vriend, familielid of collega moeite heeft om met het gebruik van een bepaald middel of een gewoonte te stoppen, is het belangrijk dat je op tijd in actie komt. Vaak durven mensen het niet toe te geven of hebben ze het zelf nog niet door dat ze verslaafd beginnen te worden. Veelal is het iemand uit de naaste omgeving van de gebruiker die als eerste het problematische gebruik opmerkt. Het kan later veel narigheid voorkomen als hulp en behandeling zo vroeg mogelijk worden ingezet. Dat geldt natuurlijk ook als je zelf moeilijk kunt stoppen met het gebruik van een genotsmiddel of merkt dat je bent verslaafd aan paracetamol, pijnstillers of gewoontes zoals seks, gamen of gokken. Naarmate iemand langer verslaafd is, wordt het steeds lastiger van de verslaving af te komen. Gelukkig is er hulp. 

Met een team van medische professionals biedt een in verslavingszorg gespecialiseerde GGZ-instelling hulp en advies en wordt gekeken naar de mogelijke onderliggende oorzaken van de verslavingsproblematiek. Wanneer iemand bereid is om hulp te aanvaarden, kan de verslaving tot het verleden behoren. 

Dagbehandeling

Hoewel veel mensen bij verslavingszorg denken aan klinieken – en dus aan bedden – vindt het grootste deel van deze zorg plaats in dagbehandeling. De cliënten gaan aan het einde van de dag weer naar huis. Deze benadering maakt de drempel om hulp te zoeken of te aanvaarden een stuk lager. Dagbehandeling bij een instelling voor verslavingszorg bestaat gedurende een bepaalde periode uit wekelijkse individuele consulten. De cliënt werkt samen met de therapeut één op één aan het verslavingsprobleem. Naast deze gesprekken vinden afhankelijk van het behandelplan, wekelijkse groepsbijeenkomsten onder begeleiding van een therapeut en/of expert plaats. Naast klinische en dagbehandeling is ook avondbehandeling een mogelijkheid. Avondbehandeling omvat een intensief interactief programma van twee avonden per week, gedurende acht weken lang. Deze behandeling wordt aangevuld met individuele gesprekken en nazorg.

Avondbehandeling

Voor mensen die actief willen werken aan het herstel van hun verslaving naast hun werk, is een avondbehandeling zeer geschikt. Bij Goedomtedelen maakten we kennis met een gespecialiseerde GGZ-instelling die werkt volgens de Recovery-methode: intensieve bewustwording en psycho-educatie, aangevuld met zelfwerkzaamheid, groepstherapie en ervaringswijsheid. Er wordt aandacht besteed aan wat verslaving is, hoe om te gaan met zucht/trek en hoe gedragsverandering kan worden bereikt. Daarbij wordt aansluiting gezocht op het 12-stappenprogramma en op zelfhulpgroepen. Daarnaast streeft men naar abstinentie (vrijwillige onthouding) waarbij ook wordt gekeken naar cross-addiction (combinaties van verslavingen) en onderliggende oorzaken. Er wordt gekeken naar het verleden en iemands levensverhaal om daarvan te leren. De omgeving en de naasten worden betrokken in het herstel. 

 

De persoon die is verslaafd moet het zelf doen, maar staat er niet alleen voor. De specialisten maken gebruik van cognitieve gedragstherapie en de nieuwste psychologisch bewezen technieken. Daarbij staan zij stil bij zingeving, controle en verandering.

Doorlopende behandeling in de vorm van nazorg 

Clean worden is een enorme prestatie en de behandeling van een verslaving stopt niet nadat een persoon met succes een detox heeft gedaan en is ontgift en afkickt van drugs. Daarom is er ook nazorg: een vorm van doorlopende behandeling die wordt gegeven aan mensen die herstellen van een verslaving zoals een alcoholverslaving, drugsverslaving, medicijnverslaving, pijnstillerverslaving of een verslaving aan een bepaalde gewoonte. 

Kampt iemand uit je omgeving met verslavingsproblematiek? Of heb je het vermoeden dat je zelf verslaafd bent? Een verslaving overwinnen doe je niet alleen. Bij het team van medische professionals van een gespecialiseerde verslavingszorginstelling kun je terecht voor hulp en advies.

No Comments

Leave a Comment