Erfbelasting betalen in 2019

geld

De bedragen die mensen ontvangen na het krijgen van een erfenis lopen meestal flink op. Bij wet is bepaald dat de belastingdienst een gedeelte van deze erfenis moet invorderen. Het is belangrijk op de hoogte te blijven van de tarieven voor erfbelasting. De hoogte van deze tarieven zal ieder jaar namelijk verschillen.

De tarieven voor erfbelasting in 2019 evenals mogelijkheden voor vrijstelling zullen hier worden behandeld.

Tarieven erfbelasting in 2019

De hoogtes van de tarieven voor erfbelasting worden door twee zaken bepaald. Het gaat hier ten eerste om de waarde van de erfenis. Daarnaast gaat het om de ontvanger van de erfenis.

Over een bedrag van € 0 – € 124.727 betalen partners en kinderen 10%, kleinkinderen of verdere afstammelingen 18% en overige erfgenamen 30% belasting.

Over een bedrag van boven de € 124.727 betaalt de ontvanger een hoger tarief. Partners en kinderen betalen dan 20%, kleinkinderen of verdere afstammelingen 36% en overige erfgenamen 40% belasting.

Recht op vrijstelling?

Niet iedereen kan in aanmerking komen voor een vrijstelling van erfbelasting. De relatie die iemand had met de overleden persoon is van belang. Dit zal bepalen wat de hoogte is van het bedrag van de erfenis dat is vrijgesteld van belasting.

Wanneer het bedrag van de ontvangen erfenis lager of gelijk is dan of aan het vrijstellingsbedrag betaal je geen erfbelasting.

Als de waarde van de ontvangen erfenis wel hoger is dan het vrijstellingsbedrag zul je wel erfbelasting moeten betalen. Er zal dan belasting betaalt moeten worden over het resterende bedrag boven het vrijstellingsbedrag.

In de praktijk

Kees ontvangt na het overlijden van zijn echtgenote een erfenis van € 700.000. Kees hoeft over de eerste € 650.913 geen belasting te betalen. Over het resterende bedrag van €49.087 betaalt Kees 10% erfbelasting. Dit komt neer op een bedrag van € 4908,70.

Aangifte doen

Wanneer de belastingdienst verwacht dat je een erfgenaam bent en erfbelasting moet betalen zal er een brief naar je worden gestuurd. In deze brief staat voor welke datum je aangifte moet hebben gedaan. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke manier je de aangifte kunt doen.

De aangifte kun je doen door in te loggen op de website van de belastingdienst met je DigiD inloggegevens. Hier kies je voor het formulier ‘aangifte erfbelasting 2019’. Vervolgens vul je alle gegevens in waar naar wordt gevraagd. Na het invullen van alle gegevens onderteken je het formulier en klik je op verzenden. De belastingdienst zal na het ontvangen van je aangifte zo snel mogelijk contact met je opnemen.

No Comments

Leave a Comment